Over Ons

Als Firenights The Hague organiseren we iedere tweede zondagavond van de maand worship-avonden om samen God te aanbidden en de Heilige Geest echt de ruimte te geven om te doen wat Hij wil. Wij geloven dat niemand onveranderd blijft, door een ontmoeting met zijn/haar Hemelse Vader.

Ons doel is om mensen de volheid van God te laten ontdekken, in vuur gezet te worden en dat zij dit vuur verder verspreiden in hun omgeving (Matt. 28:19, Jes. 61:1-2a). Een gevolg van dit vuur is hoop, bevrijding, genezing en geloofsverandering (Rom. 16:19-20, Hand. 10:38, 2 Kor. 1:21-22).

Wij zagen dat er in Den Haag veel gebeurt in de afzonderlijke kerken, maar juist de eenheid is iets waar we ons meer naar mogen uitstrekken! Vandaar dat wij als interkerkelijke groep deze aanbiddingsavonden hebben opgezet en zo hopen wij dat we daardoor Den Haag en Nederland meer in aanraking mogen brengen met onze Hemelse Vader.

Onze missie: God ontmoeten, Zijn grootheid eren en Hem in ons uitleven

Het team

De Band